Privacyverklaring

 

 

Dit is de privacyverklaring van de Schietsportvereniging Edan Air Shooting

gevestigd in Zwagerbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76607850  (hierna: ‘EDAN’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens EDAN mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de EDAN -website bezoeken of gebruiken.

1.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1

EDAN verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 

a.

zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die EDAN aanbiedt;

 

b. 

een aankoop doet bij de EDAN;

 

c. 

zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van EDAN;

 

d. 

een formulier invult voor enige EDAN-dienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met EDAN op te nemen.

1.2

EDAN verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 

a. 

naam;

 

b. 

voornaam;

 

c. 

adres;

 

d. 

e-mailadres;

 

e. 

telefoonnummer;

 

f. 

leeftijd;

 

g. 

geslacht;

 

h. 

functie;

 

i. 

bankrekeningnummer.

1.3

EDAN kan deze gegevens gebruiken om:

 

a.

verzoeken van u in behandeling te nemen;

 

b. 

u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens EDAN;

 

c. 

de dienstverlening aan u te verbeteren;

 

d. 

de website van EDAN te optimaliseren;

 

e. 

contact met u op te nemen of te onderhouden;

 

f. 

een aanvraag voor een dienst van EDAN aan u in behandeling te nemen.

 

 

   

2.

INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1

U kunt contact opnemen met het EDAN-bestuur per e-mail aan bestuur@edanairshooting.nl voor:

 

a.

meer informatie over de wijze waarop EDAN persoonsgegevens verwerkt;

 

b. 

vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

2.2

U hebt de volgende rechten:

 

a.

het recht van inzage;

 

b.

het recht op rectificatie;

 

c.

het recht op gegevenswissing;

 

d.

het recht op beperking van de verwerking;

 

e.

het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;

 

f.

het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3

De rechten vermeld in 2.2.a – e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met EDAN, zoals vermeld in 2.1.

 

  

3.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1

EDAN zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2

EDAN zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

  

4.

DERDEN

4.1

EDAN zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of EDAN daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 

5. 

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.