Het bestuur van Edan Airshooting bestaat uit vijf personen:

Voorzitter
Edwin de Groot

Secretaris
Ellie van der Veen

Penningmeester
Jan Visser

Bestuursleden
Annelien Flootman
Sander Visser